Internett

Det er WiFi i alle hyttene. Velg nettverket med sterkest signal og benytt passordet som står under/bak routeren.